Beste språk apper

Nordiske språk: Enkel historie og guide

Oppdatert: 19. Apr, 2023

Det er rundt 20 millioner mennesker i verden som snakker nordiske språk. Nordisk er ikke et språk i seg selv, men det er en samlebetegnelse på språk som blir snakket av mennesker i de nordiske landene, som norsk og svensk.

Alle de nordiske språkene tilhører den germanske språkstammen, som igjen tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. De nordiske språkene blir igjen delt inn i to språkhistoriske grupper:

· Østnordisk – Omfatter dansk og svensk, og ofte også bokmål som er et skriftmål i Norge.

· Vestnordisk – Omfatter norsk (spesielt nynorsk), islandsk og færøysk.

Når man skal snakke om de nordiske språkene, bruker man gjerne begrepet skandinaviske språk. Dette er to begreper som rommer så å si det samme, men helt korrekt kan man si at norsk, svensk og danks er skandinaviske språk, mens islandsk og færøysk er øynordiske språk.

De nordiske språk sin opprinnelse

Dagens nordiske, nasjonale språk har sine røtter i det som har blitt kalt urnordisk. Kort fortalt var urnordisk et språk med utrolige mange dialekter, som var svært ulike hverandre. Det var først i vikingtiden at urnordisk begynte å utvikle seg til nye språk, fordi det var i vikingtiden at rikssamlingsprosesser begynte. Land med egen identitet måtte også ha sitt eget språk.

På 1800-tallet dukket ønsket om en egen nordisk rettskriving opp. I 1869 ble det holdt et viktig møte i Stockholm, Sverige, hvor forskere, politikere og flere møttes for å diskutere retninger for en ny, nordisk rettskriving. Målet med dette møtet var at man skulle klare å fjerne betydelige skiller mellom dansk, svensk og norsk. Man søkte å opprette et sterkere fellesskap. Eksempel på en endring innenfor nordisk rettskriving var at man skulle bytte ut aa med å.

Selv om man har søkt et felleskap, og de nordiske språkene på mange måter er like, har de likevel utviklet seg ulikt. I dag har mange i Norden faktisk problemer med å forstå hverandre. En annen faktor som har påvirket de nordiske språkene ulikt er påvirkning uten ifra. I nyere tid er det engelsk som har størst påvirkning på andre språk. Engelsk har spesielt påvirket norsk, svensk og dansk, og i litt mindre grad islandsk og færøysk. Når det kommer til talemåten, er påvirkningen relativ lik. Den største forskjellen ser man faktisk i skriftspråket.

Nordisk språk i endring

Språk er som sagt alltid i endring, og de siste tiårene har nordiske språk i stor grad blitt påvirket av engelsk. Det er ulikt hvor mye de nordiske språkene lar seg styre av påvirkningen. Noen av de nordiske landene har, for eksempel, en mer strengere språkpolitikk, mens andre har en mer liberal språkpolitikk og er dermed også mer åpne for slike endringer.

Sverige og Danmark er mer liberale enn Norge, Island og Færøyene. I Norge, for eksempel, drives det med mye mer språkvask av nye ord. Eksempler på dette er tough= tøff eller brainstorming= idémyldring.

Språkvasking eller språkstyring handler i hovedsak om hvordan ordene blir skrevet. Noe som er ganske unikt for nordiske språk er at vi skriver på en måte, men uttaler det på en annen måte. Det er med andre ord forskjell på det muntlige språket og det skriftlige språket. I Norge og Sverige skriver vi ganske likt som vi snakker, mens på færøysk, islandsk og dansk er det en større forskjell på det muntlige og skriftlige språket.

Ønsker du å lære deg et nordisk språk?

Synes du de nordiske språkene er interessante? Ønsker du å lære deg et eller flere? Det finnes mange måter å lære seg et nordisk språk på. Det aller vanligste er at du studerer et av språkene på et universitet. De aller fleste universiteter tilbyr undervisning i et eller flere av de nordiske språkene, og gjennom studieprogrammet skal du lære å både kunne snakke og skrive språket samt ha en normal forståelse av det.

Mange studieplasser tilbyr også utveksling, slik at du kan reise til det landet du skal lære språket til. Det viktigste du kan gjøre når du skal lære deg et nytt språk, er at du aktivt bruker det hele tiden. Prat med andre, skriv og les bøker. Dette er den eneste måten å bli god på. Forskere er enige om at mennesker som bruker fremmedspråket hver dag, vil kunne snakke det flytende i løpet av et år.

I dag er det også uendelig mange språkopplæringsapper som tilbyr opplæring i et nordisk språk – da spesielt norsk, svensk og dansk. Med språkopplæringsapp kan du lære et nordisk språk gjennom å delta på leksjoner, kommunisere med andre eller spille ulike læringsspill. Mulighetene er altså mange.

Oppsummering

I dag er det over 20 millioner mennesker som snakker et nordisk språk. De nordiske språkene har en felles opprinnelse, men begynte å splitte lag i vikingtiden. I dag har de nordiske språkene en del fellestrekk, men de er likevel så ulike på enkelte områder at mennesker i Norden av og til synes det er vanskelig å forstå hverandre. 

Innholdsfortegnelse