Beste språk apper

Hvordan lære fransk: Slik går du frem

Oppdatert: 19. Apr, 2023

Drømmer du om å lære fransk? Det er mange som mener at fransk er et av verdens mest romantiske språk, og det er kanskje også noe av grunnen til at så mange ønsker å lære seg det.

Et språk med sterke historiske røtter

Fransk er et romansk språk som tilhører Den indoeuropeiske språkfamilien, og det er et svært utbredt språk med sterke historiske røtter. Dette gjør fransk til et veldig spennende språk. Det er ca. 220 millioner mennesker i verden som bruker fransk hver eneste dag, mens omtrent 80 millioner har det som morsmål. Bare i Europa er fransk morsmål til 70 millioner mennesker. Språket blir ikke bare snakket i Frankrike, men også i Belgia, Luxembourg og Sveits.

Utenfor Europas grenser er fransk morsmål først og fremst i Canada og i delstaten Louisiana i USA. Grunnet koloniseringsperioden i tidlig moderne historie, har fransk hatt en sterk innflytelse i afrikanske og asiatiske land. I noen tidligere kolonier har fransk som språk mistet sin innflytelse, men det er fortsatt mange andre steder hvor du fint kan bruke franskkunnskapene du tilegner deg.

Helt siden middelalderen har fransk hatt en sterk internasjonal status. Fra 1600-tallet av var fransk å anse som et av de viktigste diplomatiske språkene, og denne stillingen bevarte fransk helt til 1914. Etter andre verdenskrig har fransk blitt ytterligere svekket til fordel for engelsk, men språket har ikke mistet all sin status.

Fransk uttale

Fransk skiller seg veldig ut når det kommer til uttalen sammenlignet med andre romanske språk. Under middelalderen hadde fransk en sterk ordaksent, og det har mest sannsynlig resultert i at fransk i dag ikke har noen ubetonte vokaler. Alle ord i moderne fransk har trykk på siste stavelse, men trykket brukes også for å binde sammen ulike ord i såkalte rytmegrupper. Når du prater fransk, vil derfor ordgrensene bli hvisket ut til fordel for stavelses- og rytmegruppegrenser.

En utfordring for mange som skal lære seg fransk er at de delene det enkelte ordet består av organiseres uten at det blir tatt mye hensyn til det neste ordet. Ellers stumme sluttkonsonanter kan, for eksempel, komme til å innlede neste stavelse dersom denne begynner med en vokal.

Det som skiller fransk fra andre romanske språk er riktignok det rike vokalsystemet. Dette gjelder spesielt de nasalerte vokalene: [ɑ̃], [ɛ̃], [ɔ̃] og [œ̃]. En annen forskjell er at fransk har den labialiserte [y].

Fransk rettskriving

Fransk rettskriving skiller seg litt ut fra moderne, fransk uttale. Det er fordi reglene for rettskriving ble innført på et tidligere tidspunkt i den tidlig moderne historien. Endringene av den franske skrivemåten bestod for eksempel av h i ord som théorie, p i ord som compter, sept og lignende. Det har også vært forsøk på å innføre endringer i senere tid, men det har så langt slått feil.

Ordforrådet

Når du skal lære deg fransk, vil det ofte være stort fokus på at du skal lære deg det franske ordforrådet. Det som er veldig morsomt med fransk, er at ordforrådet i hovedsak stammer fra latin og dette illustrere igjen hvilket historisk språk det er. I det franske ordforrådet finner du også ord som har germansk opprinnelse, og i senere tid også engelsk, italiensk, arabisk, spansk, nederlandsk og flere andre språk.

I nyere tid har også flere ord blitt aktivt hentet fra latin igjen, men dette har ført til at et latinsk ord i visse tilfeller har gitt opphav til to, nye franske ord. For eksempel chose og cause, begge oppstått av det latinske ordet causa. I dag er det engelsk som er den største kilden til låneord, men som i så mange andre land har språkekspertene aktivt begynt å erstatte låneord med franske ord.

Fransk formlære

Fransk har relativt få bøyingsformer sammenlignet med andre romanske språk, og dette gjelder spesielt ved substantiver og adjektiver. Substantivet bøyes bare i tall, mens adjektivet bøyes i kjønn og tall. Et morsomt faktum er at mange av de skrevne bøyningsformene ikke kan høres i den franske uttalen.

Personlige pronomen har størst variasjon i fransk formlære, da disse har to sett med former. Den ene formen er knyttet til et verb, og den andre formen kan brukes i alle andre kontekster. Begge disse formene inneholder former for person, tall og kjønn. De verbbundne har i tillegg egne kasusformer. Dette gjør at det i 3. person entall skilles mellom subjektspronomen, direkte objektspronomen og indirekte objektspronomen. De skrives som il, elle, le, la og lui. Det er nok denne delen ved fransk formlære de aller fleste har størst utfordringer med å lære seg.

Noe som er viktig å huske på med fransk er at subjektet alltid må være uttrykt. Buntede subjektspronomen er sterkt knyttet til verbet, og dette vil man etter hvert legge merke til når man skal snakke fransk. Resultatet er at subjektspronomen brukes sammen med substantivisk subjekt. Substantivisk objekt følger etter verbet, mens et verbbundet objektspronomen er foranstilt. Et eksempel på dette er: je prends le paquet/je le prends = jeg tar pakken/jeg tar den.

Delingsartikkelen forekommer også i fransk formlære, og den skal beskrive en ubestemt mengde. Eksempel på dette er il y a du vin sur la table = det står vin på bordet.

Franske verb har også egne endelser for tempus, modus, tall og person. Enkelte verb uttales slik de skrives og bøyes, mens andre skiller seg ut på papiret i forhold til uttalen. Når det gjelder konjunktiver, inngår disse i et avhengighetsforhold i en del kontekster, og er en grammatisk nødvendighet. Tempus har egen bøyningsform, og de blir ofte brukt i forbindelse med hjelpeverb og partisipp og infinitiv. Her er det også en forskjell på skriftspråk og talespråk ved at blant annet bruk av den enkle passé simple, som for eksempel chanta, i talespråket har blitt erstattet med den sammensatte formen passé composé.

Det viktigste når du skal lære deg fransk formlære, og øvrige grammatiske regler, er å pugge. De kan virke kompliserte i starten, men etter hvert vil det falle helt naturlig. Når du skal lære deg fransk, vil også læring av grammatikk stå sterkt. Mange læringsarenaer forenkler også den franske grammatikken slik at det går raskere å lære den.

Hvordan lære fransk?

Det finnes mange måter å lære frank på, men som du sikkert har skjønt er det veldig mye å lære seg. Derfor lønner det seg å finne en læringsmetode som fungerer godt for deg. Når det kommer til læringsmetoder, har du faktisk mange å velge mellom. Du kan melde deg på kurs, studere fransk på et universitet eller laste ned en språkopplæringsapp. Uansett hva du velger er det viktig å tenke på at læringsprosessen skal være mest mulig friksjonsfri.

Språkopplæringsapper

Å laste ned språkopplæringsapper er en stadig mer populær måte å lære fransk på, og her finnes det mange å velge mellom. Det perfekte med en språkopplæringsapp er at du kan lære deg fransk uansett når og hvor det måtte passe deg. Mange av språkappene har det til felles at de har kurspakker som inneholder leksjoner og øvelser. Leksjonene er myntet på at du skal lære deg fransk uttale og grammatikk, men noen språkapper fokuserer mer på den ene biten enn den andre. Det er også en del forskjeller mellom de ulike språkappene, som det er viktig å være oppmerksom på.

En av verdens beste språkopplæringsapper er Babbel. Hos Babbel kan du lære fransk uttale og grammatikk gjennom spennende leksjoner og morsomme oppgaver. Babbels læringsmetode er skreddersydd av 150 språkeksperter, og brukerne melder om en sterk forbedring i kunnskapsnivået på bare to måneder. Følger du opplegget til Babbel fullt ut, vil du kunne snakke flytende fransk før det har gått ett år.

En annen populær språkopplæringsapp er Busuu. Det morsomste med Busuu er at den har et enormt sosialt nettverk som du blir en del av. I dette sosiale nettverket vil du møte på mennesker som har fransk som morsmål, eller andre som også skal lære seg fransk. Du kan rett og slett lære deg fransk ved å kommunisere med eksperter. Dette vil hjelpe på uttalen, pluss at du raskt vil bli dreven i å bruke det du lærer.

Andre språkopplæringsapper som det er verdt å nevne er:

·         Rosetta Stone

·         Pimsleur

·         Udemy

·         Mondly

Å studere fransk

Det er fremdeles ganske vanlig å lære fransk ved å studere det på et universitet eller høyskole, såkalt klasseromsundervisning. Mange universiteter og høyskoler tilbyr årsstudium i fransk, hvor du lærer deg alt om språket og i tillegg får 60 studiepoeng. Det finnes også mer fullverdige utdannelser innen fransk, og du har dermed mange muligheter om dette er en vei du ønsker å gå.

Når du skal lære deg fransk gjennom utdanning, vil en professor veilede gjennom timer med bestemte temaer. Du vil også få oppgaver som skal løses til hver time, og det er en perfekt måte å få pugget fransk grammatikk på. Du vil også få mye øvelse i fransk uttale. I tillegg er dette en veldig sosial måte å lære på, fordi du vil kunne pugge og snakke fransk aktivt med medstudenter. Dette er av mange regnet som en av de beste måtene å lære på.

Privat fransklærer

Hvis du ikke ønsker å studere på et universitet, kan det være et alternativ å hyre inn en privat fransklærer. Dette kan være en like effektiv måte å lære fransk på, men det er en metode som riktignok koster mer penger. Fordelen med en privatlærer er at du vil få veldig tett oppfølging, og en slik effektiv læring vil gjøre at du raskt lærer deg å snakke og skrive på fransk.

En privatlærer vil også hele tiden kunne planlegge etter ditt nivå, og se hva du trenger ekstra hjelp med. En slik skreddersydd oppfølging vil være et utmerket valg for alle som ønsker å lære fransk raskt. Er det noe du lurer på eller ikke forstår, vil du også få hjelp med en gang. Med en privat fransklærer vil du også ha en god mulighet til å aktivt bruke det du har lært gjennom kommunikasjon med læreren.

Franske nyheter, film og TV

En morsom måte å lære seg fransk på, og som kan kombineres med absolutt alle andre læringsmetoder, er å lese franske nyheter, se film og TV på fransk. Dette er en perfekt måte å få fransk inn på hver eneste dag. Det er også med på å gjøre fransk naturlig for deg, og du vil raskt øke ditt franske vokabular.

Franke nyheter er enkelt å finne på internett, og når det kommer til fransk film og TV er LingoPie det perfekte verktøyet. LingoPie er en strømmetjeneste, som også fungerer som en språkopplæringsapp. Hos LingoPie er det bare å velge en film, og alt vil være på fransk. Når det dukker opp franske ord i underteksten som du ikke helt forstår, kan du markere ordet. Etter at filmen er over vil ordene du markerte dukke opp igjen som flash-kort med en oversettelse. På den måten kan du sitte og pugge ordene helt til du forstår dem. LingoPie passer for hele familien, og det er en perfekt måte å få fransk inn i hverdagen på. Mange av oss ser allerede mye på film og TV, men på denne måten kan du gi TV-tittingen en større verdi.

Lydbøker og podkast

En annen morsom måte å lære fransk på, eller holde franskkunnskapene ved like på, er å lytte til lydbøker eller høre på podkaster. Det finnes mange bøker du kan lytte til, og podkaster gir deg lynkurs i ulike temaer. Å lytte til fransk litt hver dag er en perfekt måte å aktivt få inn nye ord på, og lagre dem i hukommelsen.

Oppsummering

Fransk er et spennende språk fordi det skiller seg litt ut fra andre romanske språk. Den kanskje vanskeligste delen med å lære fransk er de grammatiske reglene, og de er det mange av. Derfor er det veldig viktig å finne læringsmetoder som fungerer for deg, og som forenkler innlæringen av det franske språket.

Det finnes mange måter du kan lære deg fransk på. Du kan, for eksempel, ta en utdannelse som fokuserer på fransk, eller du kan hyre inn en privatlærer. Mange velger også å bruke språkopplæringsapper. Det finnes mange på markedet, men de aller beste er Babbel, Busuu, Pimsleur, Udemy og Mondly. Språkopplæringsapper kjører kurs med et bestemt opplegg, og mange opplever å bli flytende i fransk ved hjelp av en språkapp.

Andre metoder som både lærer deg fransk og vedlikeholder det du allerede kan, er å se på fransk TV og film. Dette kan du gjøre hos LingoPie. Å lese nyheter på fransk, lytte til lydbøker og høre på podkaster vil også sørge for at du kan prate fransk som en franskmann.

Innholdsfortegnelse